Jarosław Masiubański | Notariusz Jastrzębie-Zdrój Jarosław Masiubański | Notariusz Jastrzębie-Zdrój Jarosław Masiubański | Notariusz Jastrzębie-Zdrój Jarosław Masiubański | Notariusz Jastrzębie-Zdrój


Serdecznie Państwa Witamy na stronie internetowej notariusza Jarosława Masiubańskiego.

W celu bezpieczeństwa obrotu prawnego Notariusz oraz jego Pracownicy zapewnią Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowaniem zasad etyki zawodowej.

Jarosław Masiubański

JAROSŁAW MASIUBAŃSKI – notariusz, w latach 2009-2013 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

W latach 2010 – 2012 odbył aplikację notarialną prowadzoną przez Izbę Notarialną w Katowicach, zakończoną w 2012 roku pozytywnym wynikiem z państwowego egzaminu notarialnego. W latach 2013 – 2015 odbył ponad dwu letnią asesurę notarialną. W marcu 2015 roku został decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany na stanowisko notariusza.

Notariusz Jarosław Masiubański jest autorem licznych publikacji naukowych, między innymi w miesięczniku notariatu polskiego „Rejent” – periodyku z listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doświadczenie prawnicze i naukowe oraz praktyka zawodowa w charakterze notariusza zapewnią Państwu profesjonalne dokonanie czynności notarialnych.